حل مسائل ساختمان داده با پایتون

حل مسائل ساختمان داده با پایتون

قیمت : ۱۶۲,۰۰۰ ریال
ساختمان داده یکی از درس های پایه ای و مهم رشته مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است. کتاب های زیادی در زمینه ساختمان داده ها تالیف و ترجمه شده است که جای تقدیر و تشکر دارد. کتاب های موجود، روی یک بخش خاص متمرکز شده اند. به مسائل کمی را پیاده سازی نموده اند. اما، کتاب حاضر مفاهیم ساختمان داده ها را با مثال های متعدد با زبان پایتون پیاده سازی نموده است. از نکات بارز این کتاب پیاده سازی برنامه های مختلف ساختمان داده ها با زبان برنامه نویسی پایتون است.
این کتاب شامل 7 فصل است. در فصل اول، مسائل مربوط به الگوریتم ها، پیچیدگی آن ها و الگوریتم های بازگشتی را بیان کرده و حل نموده است. در فصل دوم، مثال های مباحث مربوط به آرایه، ماتریس، ماتریس خلوت و کاربردهای آن ها را حل کرده است. در فصل سوم، تمرین های مختلف مربوط به صف، پشته و کاربردآن ها را بیان نموده و پیاده سازی کرده است. در فصل چهارم، برنامه ها و تمرین های لیست پیوندی به همراه پیاده سازی آن ها بیان گردیده است. در فصل پنجم، مسائل مربوط به درخت و کاربردهای درخت با پیاده سازی آن ها را می بینید. در فصل ششم، پیاده سازی گراف و کاربردهای آن بحث شده است. در خاتمه (فصل هفتم)، روش های مختلف مرتب سازی بیان گردیده و پیاده سازی شده است.
علاوه بر فصل های بیان شده به کتاب الکترونیکی یک پیوست اضافه گردیده است. این پیوست 450 تست کارشناسی ارشد را مطرح و به صورت تشریحی حل نموده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.