حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

قیمت : ۱۳۰,۰۰۰ ریال
ضرورت قرار گرفتن درس«حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام» در مجموعه دروس عمومی دانشگاه‌ها علت اصلی نگارش و تنظیم این کتاب است. نویسنده در این کتاب، در گام اول، دانشجویان را با مبانی نظام حقوقی اسلام و سپس با حقوق اجتماعی و سیاسی انسان در اسلام آشنا می‌سازد و سعی کرده است به عمده سئوالات و شبهات در زمینه مسائل و شبهات در این زمینه پاسخ بدهد.
این کتاب در شش بخش تنظیم شده است که هر بخش آن شامل چندین فصل مجزاست.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
مجمد صادق رحیمی
کتاب مناسبی است.
خوش حالم که این کتاب به عنوان مرجع بسیاری از دانشگاه در این درس به کار می رود.
فقط بهتر است کمی مطالب کتاب مترکز تر باشد نه به این صورت جزیره ای.
هانیه فتحی
خیلی عالی