این کتاب به بررسی مجموعه ای از تدابیر،تحت عنوان حاکمیت شرکتی می پردازد.در دیدگاه نویسنده،وجود حاکمیت شرکتی پیشرفته در نظام بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی،به منظور ایجاد محیط توانمند کننده،الزامی است.از این رو،در فصول مختلف این تحقیق،مهمترین جنبه های حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار می گیرد:که شامل مواردی از قبیل اهداف،مکانیسم ها وابزارهای حاکمیت شرکتی می شود.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن