جغرافیای اجتماعی شهرها،اکولوژی اجتماعی شهر

جغرافیای اجتماعی شهرها،اکولوژی اجتماعی شهر

قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
شهر، کانون همه ی جاذبه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است . این مکان انسان را از بربریت به اوج تمدن رسانیده و آگاهی های او را جلال و شکوه بخشیده است.عده ای عقیده دارند که شهر به مثابه ی یک دوزخ واقعی است، شهر کانون همه ی بیرحمی ها و محرومیت هاست، شهر به صورت یک تله است ، شهر کلکس یون همه ی تیره بختی ها و سیه روزی ها جامعه ی بشری است.
جغرافیای اجتماعی شهرها در تلاش است تا کمبودهای جامعه ی شهری، در رابطه با ساخت فیزیکی شهرها را نشان د هد و ساخت فیزیکی شهرها منطبق و سازگار با شرایط اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهرها سامان گیرد.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن