جامع التواریخ (تاریخ هند و سند و کشمیر)

جامع التواریخ (تاریخ هند و سند و کشمیر)

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
فضل الله همدانی، طبیب، عالم و مورخ برجسته دوره سلطنت غازان‌خان و الوجایتو است. این اثر تالیف مستقیم خود او نیست، بلکه توسط گروهی از محققان و مترجمان و زیر نظر وی آماده شده است. رشیدالدین از سوی اولجایتو جامع‌التواریخ را به عنوان تاریخ عمومی پس از 50 سال به پایان رساند. این اثر بخش مربوط به تاریخ هند و سند و کشمیر است. از جمله آثار مولف بخشی در حوزه تاریخ، شماری در معارف دینی نظیر تفسیر، علوم قرآن و احکام و اندکی در طب و آئین مملکت‌داری است.
تصحیح این کتاب توسط محمد روشن انجام شده است.
مرتبط با این کتاب