جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل)

جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل)

قیمت : ۴۰,۰۰۰ ریال
فضل الله همدانی، طبیب، عالم و مورخ برجسته دوره سلطنت غازان‌‎خان و الوجایتو است. این اثر تالیف مستقیم خود او نیست، بلکه توسط گروهی از محققان و مترجمان و زیر نظر وی آماده شده است. رشیدالدین از سوی اولجایتو جامع‌التواریخ را به عنوان تاریخ عمومی پس از 50 سال به پایان رساند. این اثر بخش مربوط به تاریخ بنی اسرائیل است. از جمله آثار مولف بخشی در حوزه تاریخ، شماری در معارف دینی نظیر تفسیر، علوم قرآن و احکام و اندکی در طب و آئین مملکت‌داری است.
تصحیح این کتاب توسط محمد روشن انجام شده است.
مرتبط با این کتاب