کتاب «تنها گریه کن» کتابی است جذاب و خواندنی که در یک سال به چاپ هشتادم رسید.
این کتاب، دو قهرمان دارد؛ قهرمان نخست، شیرزنی است بنام «اشرف سادات» که بارها شجاعت و صلابتش، خواننده را به تحسین وامی‌دارد.
قهرمان دوم، کودکی است باصفا که به طرز معجزه آسا مسیر زندگی اش عوض می‌شود و در نهایت در سن نوجوانی شربت شیرین شهادت را سرمیکشد.
رویای مادر شهید که منجر به کرامت و معجزه دیگری می‌شود، خود داستانی شنیدنی دارد.
رهبر انقلاب بعد از مطالعه این کتاب، کلماتی کم سابقه درباره آن نوشتند و دیگران را به مطالعه آن توصیه کردند.

رهبر معظم انقلاب در صفحه حاشیه کتاب نوشتند؛
... در این کتاب همه چیز عالی است. روایت، عالی؛ راوی، عالی؛ نگارش، عالی؛ سلیقه تدوین و گردآوری، عالی..
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
لیلا کردانی