تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ موانع خوب زیستن با دیگران

تفکر اجتماعی، تفکر عینی؛ موانع خوب زیستن با دیگران

قیمت : ۷۵۰,۰۰۰ ریال
توجه کردن به اسبابی که آرامش، آسودن و لذت بردن از حیات را از میان ما برمی‌ دارد و رها شدن از همه محدودیت‌ هایی که زندگی ما و دیگران را در تنگناها فرومی‌ برد، مسئله‌ ای غیرقابل‌ چشم‌ پوشی است. کتاب پیشرو با تمسک به آیه «کلا ان کتاب الفجار لفی سجین» و تمرکز اصلی بر سوره‌ های مبارکه یونس، مائده، انفال، توبه، مدیر، قلم، محمد صلی الله علیه و آله و فتح به تبیین چالش‌ هایی می‌ پردازد که زندگی انسان را به پستی گرفتار می‌ کنند و با حبس در زندان پستی‌ ها، راه بیرون رفتن را بر او می‌ بندند. در مقدمه، مبتنی بر سوره مبارکه مططفین، نحوه پرداختن کتاب به این مسئله تشریح می‌ شود و در پنج فصل بعدی این چالش‌ ها متناظر با پنج محور توضیح داده می‌ شوند. فصل اول آسیب‌ های خوب زیستن را از منظر باورهای مانع خوب زیستن، فصل دوم موانع دریافت باید و نبایدهای مربوط به خوب زیستن، فصل سوم آسیب‌ های رفتاری و گفتاری که خوب زیستن را تهدید می‌ کند، فصل چهارم صفات منفی شخصیتی که شاکله انسان را بر خلاف مسیر لطیف فطرت قرار می‌ دهند و فصل پنجم موانع عاطفی خوب زیستن را موردبحث قرار می‌ دهند. در خاتمه کتاب خطبه‌ ای گران‌ قدر از امیرالمومنین علیه‌ السلام زینت دهنده مباحث کتاب و حسن ختام آن شده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.