تفسیر قرآن مهر جلد نوزدهم ( سوره دخان ، جاثیه، احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق و ذاریات)

تفسیر قرآن مهر جلد نوزدهم ( سوره دخان ، جاثیه، احقاف، محمد، فتح، حجرات، ق و ذاریات)

قیمت : ۱۵,۰۰۰ ریال
قرآن کریم پیام آسمانى است که خداى متعال براى راه‏نمایى بشر فرو
فرستاده است تا در آن تفکر کند، سفره‏اى الهى که تا رستاخیز گسترده
است، پیامى جاویدان براى همه‏ى زمان‏ها و همه‏ى مکان‏ها و همه‏ى

انسان‏ها که براى هر نسل مطلبى تازه به ارمغان مى‏آورد.
قرآن کلامى الهى است که اختلاف در آن راه ندارد، معجزه‏اى جاوید که
همگان را به هماوردى طلبیده است، ولى با گذشت چهارده قرن، هنوز
کسى نتوانسته است مثل آن بیاورد.
قرآن کلامى زیبا و رساست که در اوج فصاحت و بلاغت قرار گرفته و براى
هر گروه از انسان‏ها پیامى در خور دارد که همه‏ى مردم به صورت عام و
متخصصان علوم به صورت خاص مى‏توانند از آن بهره ببرند.
ولى بهره‏بردارى از این کلام الهى، نیازمند فراهم آمدن مقدمات و
شرایطى است و با رشد خرد انسانى و پیشرفت دانش‏هاى بشرى، در هر
عصر توضیح‏ها و تفسیرهاى جدیدى مى‏طلبد، تا نقاب از چهره‏ى قرآن
گشوده شود و نسل نو بتواند پیام مناسب خویش را دریابد و آیات آن را بر
نیازها، موضوعات و مصادیق عصر خود تطبیق کند. از علامه طباطبایى،
مفسر بزرگ قرآن، حکایت شده که قرآن در هر دو سال یک بار نیازمند
تفسیر جدیدى است.
مرتبط با این کتاب