تفسیر قرآن مهر جلد بیست و دوم (سوره های نبا، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلى، غاشیه، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحى، شرح، تین، علق، قدر، بینه، زلزله، عادیات، قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق و ناس)

تفسیر قرآن مهر جلد بیست و دوم (سوره های نبا، نازعات، عبس، تکویر، انفطار، مطففین، انشقاق، بروج، طارق، اعلى، غاشیه، فجر، بلد، شمس، لیل، ضحى، شرح، تین، علق، قدر، بینه، زلزله، عادیات، قارعه، تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، کوثر، کافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق و ناس)

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
قرآن کریم پیام آسمانى است که خداى متعال براى راه‏نمایى بشر فرو
فرستاده است تا در آن تفکر کند، سفره‏اى الهى که تا رستاخیز گسترده
است، پیامى جاویدان براى همه‏ى زمان‏ها و همه‏ى مکان‏ها و همه‏ى
انسان‏ها که براى هر نسل مطلبى تازه به ارمغان مى‏آورد.

قرآن کلامى الهى است که اختلاف در آن راه ندارد، معجزه‏اى جاوید که
همگان را به هماوردى طلبیده است، ولى با گذشت چهارده قرن، هنوز
کسى نتوانسته است مثل آن بیاورد.
قرآن کلامى زیبا و رساست که در اوج فصاحت و بلاغت قرار گرفته و براى
هر گروه از انسان‏ها پیامى در خور دارد که همه‏ى مردم به صورت عام و
متخصصان علوم به صورت خاص مى‏توانند از آن بهره ببرند.
ولى بهره‏بردارى از این کلام الهى، نیازمند فراهم آمدن مقدمات و
شرایطى است و با رشد خرد انسانى و پیشرفت دانش‏هاى بشرى، در هر
عصر توضیح‏ها و تفسیرهاى جدیدى مى‏طلبد، تا نقاب از چهره‏ى قرآن
گشوده شود و نسل نو بتواند پیام مناسب خویش را دریابد و آیات آن را بر
نیازها، موضوعات و مصادیق عصر خود تطبیق کند. از علامه طباطبایى،
مفسر بزرگ قرآن، حکایت شده که قرآن در هر دو سال یک بار نیازمند
تفسیر جدیدى است.
نوشتارى که در پیش رو دارید مى‏کوشد مطالب قرآن را بازخوانى،

بازیابى، تحلیل، ساماندهى و به صورت نوین عرضه کند، تا نسل جوان عصر
ما بتوانند از آن بهتر بهره ببرند.
این کتاب هم‏چون تفاسیر دیگر مبانى و روش خاص دارد و مراحل اجرایى را
طى کرده است که آنها را به صورت مختصر در طى مقدماتى بیان مى‏کنیم.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن