تفسیر اسماء الحسنی سوره قدر

تفسیر اسماء الحسنی سوره قدر

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
تفسیر اسماء الحسنی سوره قدر نوشته عبدالکریم عابدینی می باشد که نشر معارف ان را به چاپ رسانده است.
در مقدمه کتاب آمده است:
خداوند حکیم زمان ویژه ای را به نام «لیلهالقدر » معین و مقدر فرموده و آن را بسیار بزرگ شمرده است. بستر حوادث محیرالعقولش قرار داده است. جنب و جوش، و شور و شعف خاصی بدان بخشیده است، در این برهه ی سرنوشت ساز فرشتگان را فوج فوج همراه با روح، بر زمین و برای زمینیان فروفرستاده است، انسان را به تاش و تکاپو در جهت شناخت ژرفای این شب نورانی و بهره مندی از برکات بی مثال آن تشویق فرموده است تا هرکسی به قدر همت خویش لحظه های آکنده از شکوه معنویت آن را دریابد، و در پرتو انوار رحمت خدا و معیت و حمایت فرشتگان، توشه ی خویش برگیرد و برای
معماری بنای سعادت و رستگاری خود همت گمارد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.