«رسول» تجلی تمام‌ نمای عقل در ساحت جامعه است و تعقل اجتماعی به معنای ارجاع موضوعات و مسائل مختلف به ساحت رسول و حجت است، تا در پرتو این انطباق، وجوه مختلف حق و باطل شناخته‌ شده و انسان و جامعه، به نهایت رشد و کمال خود دست پیدا کنند. در این میان فرائض و سنت‌ ها، ساختار حاکمیت رسول در جامعه را عینیت بخشیده، و امکان عملی شدن تعقل اجتماعی را برای همه انسان‌ ها، در تمامی زمان‌ ها و مکان‌ ها فراهم می‌ کند. کتاب حاضر سعی نموده ضمن تبیین مشخصات ولی الهی، مبانی و روش‌ های حاکمیت او در جامعه و نحوه مقابله ولی با ساختارهای باطل و معارض را تبیین کند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.