تشیع و روند گسترش آن در ایران

تشیع و روند گسترش آن در ایران

قیمت : ۲۰,۰۰۰ ریال
نگارنده در بخش اول، اصول و اعتقادات شیعه از جمله عصمت و علم امام و مسئله غیبت را بررسی می کند و در بخش دوم علل سیاسی و اجتماعی نفوذ تشیع در ایران را بیان می نماید. در بخش سوم به نقش ائمه (ع) و در بخش چهارم به نقش صحابه و یاران و مراکز علمی تشیع در ترویج تشیع اشاره می شود. بخش پنجم کتاب به دولت های شیعی از جمله طبرستان، آل بویه و صفویه اختصاص دارد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.