ترجمه و تلخیص المختصر فی الفقه

ترجمه و تلخیص المختصر فی الفقه

قیمت : ۷۲,۰۰۰ ریال
در حوزه های علمیه از عصر قدیم تا زمان حاضر، علم فقه دانشی بسیار مهم بوده است و همچنان خواهد بود. اولین رسالت حوزه های علمیه در عرصه علمی، تربیت فقیهان و مجتهدان دینی است که در فقه و اصول به مانند علمای سلف صالح شیعه دارای ابداعات کثیری باشند و با آثار مکتوب خویش آراء و نظرات متقن علمای گذشته و علمای کنونی را به نسل های بعدی اهل علم منتقل کنند.
در حوزه های علمیه در سده های اخیر، کتاب «اللمعه الدمشقیه» اولین کتاب فقهی بود که با متن عربی و به صورت تقریبا استدلالی تدریس می شد. ولی آنچه که به صورت خلا احساس می شد این بود که طلاب بعد از تمام کردن دوره مقدمات بدون یادگیری هیچ کتاب فقهی که متن عربی داشته باشد و آنها را برای ورود به دوره لمعتین آماده کند به این دوره ورود پیدا میکردند و برخی از آنها در لا به لای عبارات و متن پر پیچ و خم کتاب لمعه سردر گم می شدند.
به حمدالله این مشکل برطرف شد و کتاب المختصر فی الفقه در دوره مقدماتی با متن عربی سهل و روان به قلم حضرت آیت الله جعفر نجفی تالیف شد و توسط جناب مهدی هوشمند ترجمه و تلخیص شد
مرتبط با این کتاب