«امروزه تعلیم و تربیت از ‌مسائل بسیار مهم عالم است. اساس امنیت عالم به تعلیم و تربیت برمی‌گردد. اگر انسان‌ها بد تعلیم و تربیت شوند، ‌ابزار تهاجم فرهنگی خواهند شد. اگر عالم بخواهد از این وضعی که در آن هست آزاد شود، آن آزادی در گرو اصلاح روش تعلیم و تربیت است. با اصلاح این روش، علما و دانشمندانی ظهور خواهند کرد که عالم به‌واسطۀ ‌آن‌ها اصلاح خواهد شد.اگر این تمدن بخواهد در عالم پایه گذاری شود ، آغازگر آن برنامه ریزی برنامه های تربیتی برای برای بچه هاست.»
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خوب
محمد سلیمانی
عالی
فاطمه موسوی
بسیار کتاب خوب و کاربردی هست...برای من مفید بود
محمد حسین نوروزی
کتاب خوبیه
مهدی گنجی پور
سلام ، عالی است