تراوشات یک ذهن آشفته

تراوشات یک ذهن آشفته

قیمت : ۲۵,۰۰۰ ریال
تراوشات یک ذهن آشفته، نقدی طنزگونه و البته گاهی تلخ بر خرده فرهنگ‌ها، ناهنجاری و عرف‌های مخربی است که شوربختانه در جامعه ما گسترش یافته و در لایه‌های مختلف ساختارهای اجتماعی و روابط انسانی رخنه کرده‌اند.
ازدواج و مشکلات خانوادگی، گرایش افراطی جوان به عمل‌های زیبایی، استفاده ناصحیح از تکنولوژی‌های جدید، گسترش روابط ناهنجار، افراط و تفریط‌ها و عدم توجه مردم به کتاب و فرهنگ ازجمله موضوعات این کتاب‌ هستند.
مرتبط با این کتاب