تخم مرغ ، معجزه ایی در سفر

تخم مرغ ، معجزه ایی در سفر

قیمت : رایگان
اصلاح الگوی مصرف منابع پروتئینی در کشور از الزامات ایجاد دسترسی جامعه به مواد غذایی ارزشمندی است که متاسفانه در جامعه ما به علل مختلف مورد غفلت قرار گرفته اند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
معصومه پور گل
عالی است
معصومه پور گل
عالی دستتون درد نکنه