تحلیل جامعه شناختی ازدواج (تاملی بر موانع ازدواج دختران دانشجو و ارائه راهکارها)

تحلیل جامعه شناختی ازدواج (تاملی بر موانع ازدواج دختران دانشجو و ارائه راهکارها)

قیمت : رایگان
مقدمه :
در واقع ازدواج مهمترین رخداد زندگی اجتماعی است که بیشتر افراد انسانی آن را تجربه می کنند وزندگی آینده فرد کاملا بستگی به کسی دارد که با وی ازدواج می کند. ازدواج را می توان همانند یک سرمایه اجتماعی تلقی نمود که زن ومرد بر پایه یک سلسله باورها، ارزش ها و روابط اجتماعی به طور مشترک سرمایه گذاری می کنند،هرچقدر که قدرت ریسک وخطر پذیری این سرمایه گذاری کمتر باشد،پیامدهای آن قابل پیش بینی واحتمالا مطلوب است وبرعکس هرچه قدرت خطر پذیری آن افزایش یابد، پیامدهای آن در زندگی فردی واجتماعی زنان ومردان،غیرقابل پیش بینی واحتمالا نامطلوب است.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن