کتاب بی قرار رفتن به کمک موسسه فرهنگی قدر ولایت ویراست شده است این اثر مجموعه ای است از خاطرات رزمندان دفاع مقدس که در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
بخشی از کتاب:
در این مجموعه خاطره ها، گوشه هایی از عنایت الهی بر رزمندگان شهید دفاع مقدس را شاهدیم که خواست رزمندگان در روز و ساعت، نوع و محل شهادت و دفن، برآورده شده است. پیشاپیش خبر دادن رزمنده شهید، یعنی خواستی که از سوی خدا برآورده شده است؛ یعنی او به دعوت حق لبیک می گوید و خدا هم درخواست او را اجابت میکند. هر چه هست، کرامت است و بزرگی و محبتی دو جانبه
مرتبط با این کتاب