بررسی تدبری سوره های قرآن (سوره مبارکه قدر)

بررسی تدبری سوره های قرآن (سوره مبارکه قدر)

قیمت : رایگان
مطالب حاضر پیاده شده سخنرانى های آقای احمد رضا اخوت از مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران در شب های قدر سال 97 است که با مختصر تغییراتى پیاده شده است. در این نشست ها سعى شده تا کلمات سوره مبارکه قدر به صورت اجمالى در کل قرآن بررسى شود تا درک بیشتری از این سوره که در شان امام معصوم است حاصل گردد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خوب