باریج اسانس (شماره 21)

باریج اسانس (شماره 21)

قیمت : رایگان
مجله تحقیق و توسعه باریج اسانس:
آنچه در این جلد میخوانید:
سمیت با متانول، الکل چوب
تحلیل غنی سازی و غذاهای فراسودمند در صنعت غذا
علت شکست استراتژی ها
سیستم دار ورسانی نوین؛ معرفی، اهمیت و کاربرد در فرمولاسیون های گیاهی
معرفی کتاب
نگهدارنده ها در صنایع غذایی و دارویی
آنتراکینون ها در گیاهان
تنظیم pH آب
خاک رس و کاربردهای دارویی، بهداشتی و آرایشی آن
چند استراتژی کلیدی در کمپین تبلیغاتی

مرتبط با این کتاب