این کتاب شامل اطلاعات مختصر و مفیدی در مورد بارداری، رشد جنین و تغییرات فیزیولوژیک بدن مادر است.
مادران عزیز می‌توانند با مطالعه این کتاب نسبت به شرایط کودک خود در طول دوران بارداری مطلع باشند و با دانش و آگاهی بیشتری دوران شیرین بارداری خود را سپری کنند، زیرا داشتن آگاهی کافی می‌تواند باعث کاهش نگرانی‌های مادران شود.
کتاب حاضر به همت گروه علمی آزمایشگاه ولیعصر و به عنوان راهنمایی کوچک برای مادران گرامی تالیف شده است.
مرتبط با این کتاب