این آینده توست... آن را خوب بساز!

این آینده توست... آن را خوب بساز!

ناشر : شکیب
قیمت : ۹۹,۰۰۰ ریال۴۹,۵۰۰ ریال
آینده پژوهی فردی، فرآیندی ساده و گام به گام است که مورد استفاده ی هزاران نفر در سراسر جهان قرار گرفته است. شگفتی نهایی زمانی است که در می یابید اندیشه ی شما متفاوت شده است. بی شک درخواهید یافت آینده، بخشی از تفکرات روزمره ی شما شده، آن گونه که شما دورنمایی بلند مدت از زندگی و جهان اطراف خود کسب می کنید. این، ابزار
بسیار ارزشمندی است.
مرتبط با این کتاب