اینجا زمین است

اینجا زمین است

قیمت : رایگان
کتاب اینجا زمین است نوشته محمد علی قجه شامل مجموعه ای از داستان های کوتاه است.
لیست داستان ها:
اینجا زمین است
رویاهای کودکانه
ویرانی
آخرین نفس
افسانه ها

گزیده ای از کتاب:

سفینه A20 که سریعترین و مجهزترین فضاپیمای (پروکسیما بی) بود باوقار ایستگاه فضایی را به سوی آسمان تاریک ترک کرد. گدازه های آتشی که از موتورهایش زبانه کشید در آن فضای سیاه و عمیق تلالو زیبایی را ایجاد کرد. تلالویی که هرگز از آنسوی فضا، ازآنجایی که پیام درخواست کمک به پروکسیما بی رسیده بود دیده نمیشد، چراکه چندین سال نوری با آنها فاصله داشت. آنجایی که در تاریکی مخوف کهکشان راه شیری ساکن و مرده در انتظار آمدن ناخوانده ای بود. سالهای سال، تمام مدتی که قلبش در سینه میتپید، تمام مدتی که اندک اندک یخ زد و مرد، آن زمان که هیچکس نبود تا مرگ تدریجی اش را ببیند، مرگی که تلخ و دردآلود بود! سفینه به سرعت میان گرداب سیاه آسمان برخاست و با جهشی خیره کننده به اعماق فضا پرتاب شد و دوباره سکوت و آرامش بر تمامی آن فرودگاه خلوت مستولی شد. باندی که در دو سویش چراغهای هشداردهنده قرمزرنگی تا کیلومترها آنطرفتر در تاریکی چون دانه های یاقوت سرخی می درخشیدند.
مرتبط با این کتاب