انسان به توان بی نهایت : شامل راه، راهنما و انسان شناسی (جلد اول)

انسان به توان بی نهایت : شامل راه، راهنما و انسان شناسی (جلد اول)

ناشر : محیی
قیمت : ۶۰,۰۰۰ ریال
درباره کتاب:
گفتارها، رفتارها، تصمیمات،ارتباطات،انتخاب ها و جهت گیری های هر کس در زندگی براساس دانش، نگرش و باورها یا و شکل می گیرد. از آنجایی که حیات و بقای سرمایه داران و دنیاپرستان به عدم آگاهی و یا تحریف شناخت مردم به حقیقت وجودی خود وا رتباط آن با هستی و خالق آن است. بنابراین، با ساح رسانه و روش های گوناگون، جنگ عظیمی را علیه خداوند در جهان به راه انداخته اند که بوی تعفن آن در همه جا پیچیده و هر روز بر تعداد تلفات روحی آن و نا امیدی از ا بزار موجود افزوده می شود. در چنین دورانی، نقش معلمین در ارائه صحیح مفاهیم درست دینی همچون رسالت پیامبران بسیار حائز اهمیت بوده و لازم است «جهادسازندگی »ا نسان ها توسط معلمین خودساخته و عاشق هدایت انسان ها شکل گیرد.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن