انسان استاندارد (شخصیت اجتماعی، و مدیریت زندگی بشر در قرن جدید!.../ خلاصه)

انسان استاندارد (شخصیت اجتماعی، و مدیریت زندگی بشر در قرن جدید!.../ خلاصه)

قیمت : رایگان
«انسان استاندارد» نوشته داریوش قاسمیان دستجردی(1339)، نویسنده معاصر ایرانی است.این کتاب دربردارنده دیدگاه‌های نویسنده درباره ویژگی‌های انسانی مطلوب است.
در بخشی از این اثر می‌خوانید:
در جریان زندگی، در محیط خانه و خانواده، محل کار و یا در موقعیت‌های مختلف اجتماعی که در آن قرار داریم و یا قرار می‌گیریم مواجه با رفتارها و اعمالی می‌شویم که از ما سر می‌زند و شخصیت اجتماعی ما را شکل می‌دهد؛ اینکه در این برخوردها نوع رفتار ما از چه تربیت و اخلاق، و از چه نوع عکس‌العملهای رفتاری ناشی شود چیزی است که مشخص می‌کند که حد و حدود ما از نظر شخصیت انسانی از چه شعور و کمالی برخوردار می‌باشد.
در بخش‌های مختلف این کتاب بطور مختصر سعی شده است اخلاق و رفتارهای مختلف اجتماعی را بررسی و جایگاه خاص آنها را در یکی از وضعیت‌های انسان متعالی؛ انسان اجتماعی؛ انسان رو به رشد، و آدم درجۀ 3 گنجانده و رفتارهای مختلف آدمی را در قالب این چهار حالت معرفی تا برای خواننده روشن گردد که اگر عادت به یکی از این رفتارها (چه خوب و چه بد) دارد در ارتباط با آن رفتار خاص در چه درجۀ شخصیتی قرار می‌گیرد، و در صورتی که رفتارش اشتباه است آن را با رفتار صحیح‌تر درجۀ شخصیتی بالاتر خود اصلاح کند....
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.