اندیشه انتقادی

اندیشه انتقادی

قیمت : ۱۰۸,۰۰۰ ریال
مولف در این کتاب تلاش کرده به بررسی مبانی تفکر انتقادی نسبت به شناسایی مولفه‌های آن که یک ضرورت اجتماعی و آموزشی است، در دو حیطه مهارت‌ها و تمایلات اقدام کند.

در بخشی از این کتاب مکاتب فلسفی ایدئالیسم، رئالیسم، ناتورالیسم، پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم به عنوان نمونه، مورد کنکاش مولف و تفکرات و دیدگاه‌های تعلیم و تربیتی این مکاتب مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت روش‌های تدریس که منجر به پرورش مولفه‌های تفکر انتقادی شده است، توسط مولف استخراج شده است.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن