اندیشه اسلامی 2 (با تاکید بر اندیشه سیاسی اسلام)

اندیشه اسلامی 2 (با تاکید بر اندیشه سیاسی اسلام)

قیمت : ۵۵,۰۰۰ ریال۴۹,۵۰۰ ریال
بررسی مسایل مهم مربوط به اندیشه سیاسی اسلام است. در ابتدای این اثر کلیاتی در مورد معرفت دینی و دینداری ارایه شده و پس از آن پیامدهای معرفتی مدرنیته و سکولاریسم، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آن گاه چالش مهم مسلمانان با مقوله مدرنیته بیان شده و ظهور بنیادگرایی اسلامی و سلفی گری و تقابل آن با نوگرایی دینی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در بخش بعدی کتاب نویسنده تحلیلی از ماهیت وحی و نبوت و فلسفه آن دو ارایه نموده و ضمن بررسی مفهوم و چرایی ختم نبوت، نسبت بین دین و حکومت و مشروعیت تفکرات سیاسی در اسلام را بررسی نموده و مبانی حکومت دینی در عصر غیبت معصومین(ع) را تبیین نموده است. نویسنده در ادامه به بررسی ادله فقهی و سیاسی مشروعیت حکومت ولایت فقیه پرداخته و شرایط رهبر و ولی فقیه برای احراز مسند حکومت را بیان نموده و پرسش ها و ابهاماتی را در این زمینه پاسخ داده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
مرتضی رحیمی پور آبدهگاه
این اپیلیکیشن عالیه
ساجده عارف
خوب