اندیشه اسلامی (1)

اندیشه اسلامی (1)

قیمت : ۶۴,۰۰۰ ریال
تبیین اندیشه‌های وحیانی اسلام، با عطف توجه به ماهیت و ابعاد وجودی انسان، در نظام معرفت دینی راه‌گشا و موثر است. این اثر، سهم عمده‌ای را به معرفت انسان و ابعاد او از دیدگاه برخی مکاتب و نیز اسلام اختصاص داده است. مولف، با توجه به پرسش‌های کانونی مطرح برای انسان، به سوی شناخت خدا و تبیین ارتباط انسان با خدا، یعنی عبودیت راه سپرده است.
مرتبط با این کتاب