اندیشه اسلامی (1)

اندیشه اسلامی (1)

قیمت : ۹۶,۰۰۰ ریال۸۶,۴۰۰ ریال
تبیین اندیشه‌های وحیانی اسلام، با عطف توجه به ماهیت و ابعاد وجودی انسان، در نظام معرفت دینی راه‌گشا و موثر است. این اثر، سهم عمده‌ای را به معرفت انسان و ابعاد او از دیدگاه برخی مکاتب و نیز اسلام اختصاص داده است. مولف، با توجه به پرسش‌های کانونی مطرح برای انسان، به سوی شناخت خدا و تبیین ارتباط انسان با خدا، یعنی عبودیت راه سپرده است.
انسان از ابعاد مختلفی نیازمند است؛ اما تا خود نیاز و درد خود را در نیابد ، رفع نیاز و ارائه درمان ، موثر نخواهد بود. معارف الهی اسلام نیز آنجا موثر خواهد افتاد که عطش تعالی دردمندی های متعالی انسانی و الهی جوانه زده باشد. کتاب حاضر ، پیش از ارائه سرچشمه معارف وحیانی ،می کوشد مخاطب خود را با نیازها و دردهای پیدا و پنهان والا و انسانی آشنا سازد.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد رضا بصیری
در حد خوب
بدون نام
منطق نویسنده رو درک نمیکنم