اندام خودت را دوست بدار

اندام خودت را دوست بدار

ناشر : هو
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
کودکان ذره ذره وجودشان را دوست دارند. برای آنها تفسیر، شرم و مقایسه معنایی ندارد. شما هم اینجوری بودید. اما به مرور زمان به حرفهای دیگران گوش دادید. به شما میگفتند که: تو آنقدر ها هم خوب نیستی. کم کم انتقاد از بدن خود را شروع کردی و به دنبال عیب و نقص خود گشتی. بیا تمام این حرف های بیهوده را ول کن و جسم خود را همان طوری که هست دوست بدار. البته بدن تو تغییر میکند. اگر به بدن خودمان محبت کنیم تغییر آن در جهت خوبی است. ذهن نیمه هشیار شوخی سرش نمیشود. تفاوت بین غلط و درست را نمیتواند تشخیص دهد. هرآنچه را ما بگوییم قبول میکند و بر اساس تفکر ما سازندگی میکند. با تکرار عبارات تاکیدی به طور مکرر، تو دانه هایی جدید را در دل خاک حاصلخیز ذهن نیمه هشیار خود میکاری و آنها هم به حقیقت می پیوندند. در مقابل آیینه بایست، هر عبارت تاکیدی را ده مرتبه تکرار کن. این کار را روزی 2 مرتبه انجام بده. در ضمن هر ازگاهی هم در طول روز، ده مرتبه عبارات تاکیدی را بنویس. هر روز یک عبارت را تکرار کن تا اینکه کل کتاب را تمام کنی. از صفحات خالی کتاب، برای نوشتن عبارات تاکیدی مخصوص خودت استفاده کن. اگر بخشی از وجود خود را دوست نداری و در مورد آن قسمت مشکلی داری، از عبارات تاکیدی مخصوص همان قسمت برای مدت یک ماه استفاده کن، تا زمانی که تغییرات مثبت انجام شود.....
مرتبط با این کتاب