انحرافات اخلاقی (راه های پیشگیری و درمان)

انحرافات اخلاقی (راه های پیشگیری و درمان)

قیمت : ۷۵,۰۰۰ ریال
بحران جامعه امروز، صرفا بحران مادی نیست بلکه بحرانی از جنس بحران معنویت است که شاخه ای از این معنویت، اخلاق است که با وجود آن، جامعه به آبادانی و صلح و صفا و دوستی می رسد و اگر انحرافی در آن صورت پذیرد، فرد و جامعه هلاک و نابود میشوند. پس مهمترین وظیفه همه مصلحان و دلسوزان بشریت، تلاش برا یافتن راه هایی برا برون رفت از این بحران و ایجاد جهانی عاری از بداخلاقی ها و زشتی ها است تا زمین و بستر برای زیست شرافتمندانه و درخور شان انسانها فراهم آید. آنچه پیش رو دارید، تلاشی است به اندازه توان ناچیز برای پاسخگویی به این نیاز اساسی که امیدواریم به اندازه خود مفید واقع شود و دیگر پژوهشگران و اندیشمندان با نگاه ها و رویکردهای مختلف به این مسئله توجه نمایند و راهکارهای رهایی از این بحران را پیش پای بشریت قرار دهند.
مرتبط با این کتاب