انتخابات حماسه سبز حضور (با استفاده از آیات و روایات و قانون اساسی)

انتخابات حماسه سبز حضور (با استفاده از آیات و روایات و قانون اساسی)

قیمت : رایگان
نگارنده درکتاب حاضر که به مسئله ی انتخابات اختصاص یافته، با استفاده از آیات و روایات و قانون سیاسی، ارزش انسان و اهمیت و جایگاه انتخاب را بیان می کند؛ هم چنین ملاک های انتخاب بهترین و نیز بهترین انتخاب را برمی شمارد و دیدگاه های امام خمینی (ره) را درباره ی انتخاب اصلح و مسائلی چون دشمنی، ناآگاهی، تعصب، شایعه و نظایر آن را مطرح می سازد.
خلاصه اثر:
لازمه تشکیل نظام و حکومت الهی سپردن مسئولیت‌ها به اهلش می‌باشد و سپردن امور به کاردانان از مصادیق ایمان و عمل صالح شمرده شده‌است. چون هر امانتی صاحبی، و هر کس لیاقت و استعداد کار و مقامی را دارد. خداوند ما را بر این امر مهم هم فرمان داده و هم موعظه فرموده است.
آری مسئله انتخابات و انتخاب که همیشه از ویژگی خاصی برخوردار می‌باشد، شناختن صالحان، و واگذاری امانت به آن‌هاست. که انجام این فرمان الهی و پرداختن به این امر مهم آگاهی، هشیاری، عدالت‌خواهی، پشتکار، مقاومت و حضور امت در صحنه را، طلب می‌کند...
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.