امنیت اخلاقی از دیدگاه رهبری

امنیت اخلاقی از دیدگاه رهبری

قیمت : رایگان
"اثر حاضر، با هدف تبیین اهمیت موضوع امنیت اخلاقی و ابعاد مختلف آن، از نظر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری گردآوری شده، تا پاسخ‌گوی بسیاری از ابهامات، در خصوص مفهوم، ابعاد و راهکارهای تامین امنیت اخلاقی در جامعه باشد. مطالب اثر، طبقه بندی جامعی از بیانات مقام معظم رهبری، در همه زمینه‌های امنیت اخلاقی، از سال 1358 تا پایان سال 1386 است. موضوعات گردآوری شده، در هفت فصل کلی تدوین شده که طی آن، پس از درج کلیات موضوع، مصادیق امنیت اخلاقی و ناامنی اخلاقی، راهکارهای توسعه امنیت اخلاقی، برخورد با ناامنی اخلاقی، وظایف حکومت و نهادها و مردم در خصوص امنیت اخلاقی، زنان و امنیت اخلاقی و تلاش دشمنان در اشاعه فرهنگ غربی در جهان، مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است."
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.