«القند فی ذکر علمای سمرقند»، تالیف عالم حنفی عمر بن محمد نسفی (537- 462 ق) به زبان عربی است. این کتاب از نظر در بر داشتن نام محدثان بسیار و سلسله روایات آنان در خور اهمیت است. همچنین از جهت ذکر اسامی خاص ایرانی و اعلام جغرافیایی ناحیه ی سغد قدیم و دیگر نواحی ماوراءالنهر در خور توجه است.
مجموعه حاضر که به زبان عربی نگارش یافته شرح حال مختصری است از 1231تن از مجتهدین، علما و اندیشمندان سمرقند .پس از شرح حال هر یک از علما به احادیث و روایاتی اشاره شده که ایشان با چندین واسطه از معصومین(ع) نقل کرده‌اند . بخش پایانی کتاب شامل فهرست‌های مفصلی است از احادیث قدسی و نبوی، فهرست اعلام مترجمین، فهرست اسامی خلفا و ائمه مذاهب، فهرست القاب و صفات، فهرست اقوام و قبایل، فهرست اماکن و شهرها، فهرست وقایع و حوادث و فهرست منابع و مراجع کتاب .
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن