امروزه حجم زیادی از داده ذخیره، پردازش و بازیابی می شوند. برای جلوگیری از افزونگی داده (تکرار بی مورد داده ها)، بینظمی و ایجاد سازگاری بین گزارش ها از پایگاه داده (بانک اطلاعات) استفاده می شود. از آنجائی که در سیستم های امروزی (به ویژه سیستم های تجارت الکترونیک، داده کاوی و پشتیبانی تصمیم) داده ها و بانک اطلاعاتی جایگاه بسیار مهمی دارند، درس پایگاه داده از دروس تخصصی رشته های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. به همین دلیل سعی گردیده، کتاب حاضر تدوین شود. تمام مطالب کتاب با توجه به سر فصل مصوب وزارت علوم و تحقیقات، به زبانی ساده و روان براساس کتب آقایان دیت، سیلورشاتس و ... بیان گردید.
کتاب حاضر دارای 5 فصل و سه پیوست می باشد. هر فصل کتاب از سه بخش تشکیل شده است که عبارت اند از:
1. تشریح مفاهیم مربوط به آن فصل به همراه مثال های متعدد.
2. بیان مسائل اضافی و حل آن ها.
3. بیان تست های ارشد سال های قبل دانشگاه دولتی و آزاد و حل تشریحی آن ها
در فصل اول، مفاهیم اولیه بانک اطلاعات، مزایا، معایب بانک اطلاعات و غیره بیان گردید. در فصل دوم، مدل ER و چگونگی پیاده سازی آن بحث و بررسی گردید، در فصل سوم، مفاهیم رابطه ای، جبر رابطه و حساب دامنه ای شرح داده شده است. در فصل چهارم، وابستگی های تابعی و نرمال سازی بیان گردیده است و در فصل پنجم، دستورات SQL به طور کامل بیان شده، در محیط SQL تست گردیده و خروجی آن ها در کتاب آمده است. در پیوست الف، مسائل تکمیلی با حل آن آمده است. در پیوست ب، چند دوره سوالات تست دانشگاه پیام نور با جواب تشریحی آورده شده است و در پیوست ج، جبر تاپلی و دامنه‌ای بحث گردید.
کتابی که در پیش رو دارید، با بهره گیری از سال ها تجربه در امر تدریس (در درس پایگاه داده) و تالیف کتب کامپیوتری تدوین گردیده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.