از کف دستانم مرغان عجب رویند

از کف دستانم مرغان عجب رویند

ناشر : روزبهان
قیمت : ۷۹,۰۰۰ ریال
این کتاب اثری درباره شعر مدرن با نگاهی تطبیقی به شعر جهان است. در بررسی شعر اکنون ابتدا شعر در چند فرهنگ غنی که از فرهنگ ایران دور نیست، مانند شعر چین، ژاپن، هند و عرب مرور شده است. بعد شعر ایران اوایل اسلام و سیر تحول آن، سپس نگرشی کوتاه به شعر جهان غرب داشته‌ است؛ چرا که در عالم شعر نمی‌توان شعر غرب را نادیده گرفت و اثرات متقابل هنر شرق بر غرب و غرب به شرق را ملحوظ نداشت.
این اثر در واقع یک کار تطبیقی است درباره شعر دوره باستان و شعر مدرن که با تمرکز بر شعر ایران انجام شده است. نویسنده کوشیده ریشه‌های شعر اکنون را در اشعار شرق و غرب در گذشته واکاوی کرده و آن را با شعر مدرن مطابقت دهد. کتاب در چهار فصل نوشته شده است: شعر شرق، شعر غرب، شعر اکنون و نهایتا فصل چهارم که دربرگیرنده پیوست‌های این کتاب همچون تصاویر، نمایه و... است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.