از سیر و سفر زندگی ات لذت ببر

از سیر و سفر زندگی ات لذت ببر

ناشر : هو
قیمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
تصور کن که سوئیچ ماشینی نو که از لحاظ مدل، اندازه و رنگ برایت عالی است، به تو داده شده است. احساس ذوق و شوق و قدرشناسی میکنی و چشم به راه ماجراهایی شگفت انگیز، مکانهایی جالب و افرادی که در طی سفرهایت آشنا میشوی هستی. در ماشین را باز میکنی، سوار میشوی، صندلی و آیینه را همان جوری که برایت مناسب است تنظیم میکنی، سپس با شور و هیجان ماشین را روشن میکنی و راه میافتی. از این که میتوانی به هر کجا که تو را مشعوف کند سفر کنی، احساس شادی و اعتماد به نفس میکنی. تو در حال عادت کردن به کنترل ماشین، فرمان و قدرت موتور آن هستی که ناگهان متوجه میشوی تک و تنها نیستی! نه، در واقع ماشین تو پر از مسافر است. آنها پدر و مادر، برادران، خواهران، همسر، بچه ها، دوستان، همکاران، افرادی که حتی تو آنها را نمیشناسی هستند. و همه سر تو داد میزنند: از اینجا بپیچ به سمت چپ! آهسته بران! همین حالا دنده را عوض کن! از این مسیر نرو، به ترافیک میخوری حواست به جدول کنار خیابان باشد. مواظب باش، نزدیک بود بزنی به اون ماشین! میتونی منو همین جا پیاده کنی؟ نه، از خروجی سومی برو، نه چهارمی! اوه خدای من! بعد از مدتی ممکن است فراموش کنی که عازم کجا بودی یا این که با این تفاصیل از رفتن به مقصد دست بکشی. برای تو، رانندگی در این شرایط فقط مایه ی اضطراب است، نه لذت و خوشی. ممکن است حتی به توانایی خود در رانندگی شک کنی، و عطایش را به لقایش ببخشی و قید رانندگی را بزنی. بنابراین چطوری از عهده ی آن بر میآیی؟ آیا تو: از رانندگی منصرف میشوی؟
مسافر میشوی و میگذاری فردی دیگر رانندگی کند؟
ماشین را به پارکینگ برمیگردانی و به کلی منصرف میشوی؟
تا حد ممکن، به بهانه ای تعمیرات جزیی و نگرانی در مورد مصرف بنزین، از رانندگی امتناع میکنی؟
برای این که حواست به مقصد باشد سر زمین و زمان داد میزنی، و وقتی بالاخره به آنجا رسیدی احساس دلسردی و عدم رضایت میکنی؟
در مواقعی رانندگی میتواند وحشتناک، بی هدف و یا عاری از لذت باشد. در ترافیک گیر میکنی، گم میشوی، بنزین تمام میشو د و یا ماشین خراب میشود. این کتاب کوچولو در دسترس توست که در چنین وضعیتهایی به تو کمک کند و تجربه ی لذتبخش رانندگی ناب را یاد بگیری.
مرتبط با این کتاب