اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

اخلاق اسلامی مبانی و مفاهیم

قیمت : ۲۳,۰۰۰ ریال
مولف در این مجموعه با رعایت عناصر داستان و پردازش خوب آنها و انعطاف پذیری در انتخاب موضوع و شخصیت های داستان توانسته ارتباط مناسبی با مخاطب برقرار کند.
وی در «کمپوت گیلاس» هشت داستان را با نام های «رمل و آینه»، «کمپوت گیلاس»، «داستان صادق»، «یا حبیبی»، «دایره زنگی»، «سرشماری»، «چشم های روشن» و «حکایت مرد تنها» گردآوری کرده که نام کتاب نیز برگرفته از داستان کمپوت گیلاس است.
نویسنده از سوی دیگر با بهره گیری از مضامین اجتماعی و بیان مشکلات اجتماعی یک دوره تاریخی خاص به گونه ای به مبارزه با پلیدی ها، نامردی ها و بی عدالتی های آن دوره پرداخته است؛ چنان که در عین سرگرم کردن مخاطب، به تعلیم او نیز می پردازد.
مرتبط با این کتاب