اختلال یادگیری

اختلال یادگیری

ناشر : نظری
قیمت : ۶۰,۰۰۰ ریال
یادگیری یکی از مهمترین جنبه های رفتاری در انسان و موجودات تکامل یافته میباشد، که پایه و اساس بسیاری از مهارتها است. یادگیری در انسان موجب میشود از سایر موجودات و دیگر همنوعان خود متمایز گردد. انسان همواره نیاز به رفتارهای تازه ای دارد، که یادگیری میشوند و نیاز به یادگیری به طور طبیعی در نهاد بشر وجود دارد. از اوایل زندگی، کودک این نیاز را در خود احساس میکند و میخواهد به اسرار دنیای اطراف خود پی ببرد و در این روند از کیفیت وجود خود آگاه میشود. او یاد میگیرد که باید حرکت کند، راه برود، گوش بدهد، بیندیشد، سخن بگوید، بخواند و بنویسد . یادگیری ممکن است بدون مشکل حاصل شود و یا برخی از مشکلات، سبب یاد نگرفتن یا اختلال در یادگیری شوند.
هدف از تدوین این کتاب، ارائه اطلاعاتی درباره ماهیت اختلال، علت شناسی و درمان آن به زبان ساده است که بتواند مورد استفاده موثر والدین و مربیان کودک، معلمان و دانشجویان رشته های روان شناسی، گفتار درمانی، علوم تربیتی و کار درمانی قرار بگیرد.
مرتبط با این کتاب