در قرآن کریم، گروهی از آیات با نامی خاص شناخته می‌شوند مانند آیه تطیر، آیه مباهله، آیه اکمال و ...
شماره این آیات به بیش از 170 مورد می‌رسد که در کتاب «آیه‌های نامدار» به تناسب درباره هر یک توضیح داده شده است.
این اثر که قالبی نو در راه ‌آشنایی با معارف قرآن شمرده می‌شود، حاصل تلاش دو نفر از پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن می‌باشد.
کتاب «آیه‌های نامدار» اثری خواندنی برای همه علاقه‌مندان قرآن کریم نیز به شمار می‌رود.
مرتبط با این کتاب