کتاب آموزه های زندگی شامل 143 متن طلایی که ماحصل تجربه، ساعت ها تفکر و جمع آوری از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه اجتماعی و اخلاقی می باشد که در 143 صفحه به قلم رضا رحیمی خالکیاسری به رشته تحریر درآمده است.

بخشی از کتاب:

فقر چیزی است که همه جا سر می کشد، فقر فقط گرسنگی و عریانی نیست؛ بلکه فقر چیزی را نداشتن است ولی آن چیز مطمئنا پول نیست، طلا و غذا هم نیست. فقر تیغه های برنده ماشین بازیافت است که روزنامه های برگشتی را خرد می کند. فقر، کتیبه ی سه هزار ساله ای است که رویش یادگاری می نویسند. فقرف پوست موزی است که از شیشه های ماشین به خیابان انداخته می شود. فقر همه جا سر می کشد، فقر فقط شب را بی غذا سر کردن نیست، فقر روز را بی اندیشه سر کردن است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.