آموزه های بهبود محیط کسب و کار

آموزه های بهبود محیط کسب و کار

قیمت : رایگان
قاعدتا روزهایی پیش می‌آید که شرایط محیط کاری‌مان به شدت طاقت‌فرسا و غیر قابل تحمل می‌شود. گاه به نظر می‌رسد این روزهای بد تمامی‌ ندارند و مدام پشت سر هم از آسمان و زمین بد می‌آوریم! این طور است که کم‌کم کاری که به آن عشق می‌ورزیدیم، غیر قابل تحمل می‌شود. اما صبر کنید، راه حل دیگری به جز استعفا و‌ ترک کار وجود دارد. می‌توانیم قدری رویکرد خود را تغییر داده و نگرش پیش روی‌مان را با توجه به شرایط، دست خوش تغییر نماییم.
این کتاب به شما کمک میکند تا محیط کارتان را بهتر بسازید.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.