آموزش روش های تدبر در قرآن (جلد 9): روش های تدبر ادبی (2) توسعه و بلاغت کلام

آموزش روش های تدبر در قرآن (جلد 9): روش های تدبر ادبی (2) توسعه و بلاغت کلام

قیمت : ۲۶۰,۰۰۰ ریال
نقش حروف در قرآن نقشی بی بدیل است و توجه به آن می تواند ما را به حقیقت حرف ها و سخنان قرآن راهنمایی کند. این حرف ها در نقش های مختلفی ظاهر می شوند: گاه توسعه دهنده ی کلام اند و گاه تعیین کننده ی جهت خطاب؛ گاه تغییر دهنده ی جهت کلام و گاه تاکید کننده بر مطالب خطاب و …
آنچه از بلاغت در کلام می توان جست و جو کرد در آشنایی با حروف است. هم چنین می توان گفت حروف، نزدیک ترین عنصر متن به لحن هستند که می توان احساس و عواطف را در کلام متکلم زنده کند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
عالی
حسین تیموریان
عااالی. احسنت