آموزش روش های تدبر در قرآن (جلد 7): روش های تدبر سوره های مدنی

آموزش روش های تدبر در قرآن (جلد 7): روش های تدبر سوره های مدنی

قیمت : ۱۷۰,۰۰۰ ریال
سوره‌های مدنی سور تکمیل کننده سوره‌های مکی هستند و تدبیر آسیب‌های جامعه دینی به سوی راه ‌یافتن به ملکوت را برعهده دارند. در تدبر بین سوره‌ای سور مدنی به نقش اسماء حسنای الهی در زندگی انسان اشاره می‌شود و شیوه‌های مطالعه هر سوره بر اساس اسماء آن سوره بررسی می‌شود. در این بررسی سعی می‌شود تهدید‌ها و آسیب‌ها در دو عرصه فردی و اجتماعی بررسی شده و معانی اسماء و ارتباط آنها در یک سوره، در نظامی واحد بررسی شده و سپس تهدید‌ها را به فرصت‌های هدایت و تکامل مبدل سازند.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خوب