آموزش روش های تدبر در قرآن (جلد 4): روش های تدبر سوره ای

آموزش روش های تدبر در قرآن (جلد 4): روش های تدبر سوره ای

قیمت : ۲۳۰,۰۰۰ ریال
هر یک از سوره‌های قرآن به عنوان مجموعه‌ و ساختار منظم برای تعلیم و تزکیه انسان در ساحت فردی و اجتماعی‌اش به عرصه زندگی او نزول یافته است. واحد دیدن یک سوره به عنوان ساختاری هدفمند به ما کمک می‌کند تا بتوانیم برای مطالعه آن سوره، هدایت خاصی را انتظار داشته باشیم، هدایتی که همه آیات، کلمات و دارایی‌های سوره در راستای آن بسیج می‌شوند. تدبر سوره‌ای به ما شیوه‌های بررسی هر سوره برای فهم بهتر غرض خاص آن سوره را آموزش می‌دهد. در بین این روش‌ها، روش احکام و تفصیل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
محمد سلیمانی
خوب