فرآیند جهانی شدن، چه آن را فرآیندی اجتناب ناپذیر بدانیم که حاصل طبیعی دستاوردهای دانش و فناوری بشری است و چه طرح نظام سرمایه داری برای تسلط بر جهان، مدتی است که آغاز شده و با شتابی فزآینده به پیش می رود. این پدیده ابعاد گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد. پیشرفت های اخیر در فناوری اطلاعات و رسانه های جمعی نیز تاثیری شگرف در سراسر جهان داشته است.
کتاب حاضر مقالاتی درباره آمریکا و جهان در قرن بیست ویکم را شامل می شود که در چهار فصل با عنوان های زیر تنظیم شده است.
مرتبط با این کتاب
به دلیل قانون کپی رایت و حمایت از حقوق مولف و ناشر، برای مطالعه کتاب می بایست از نرم افزارهای پاتوق کتاب استفاده نمایید.
بستن