آمریکا و ایران: برخی تفاوت ها و انتظارات مردم

آمریکا و ایران: برخی تفاوت ها و انتظارات مردم

قیمت : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
این کتاب به برخی تفاوت های بین آمریکا و ایران در زمینه های مختلف، و نیز انتظارات مردم دو کشور آمریکا و ایران از دولت های خویش، پرداخته است. قطعا نباید توقع داشت تا در این کتاب تقریبا صد و پنجاه صفحه ای به تمام تفاوت ها و همچنین انتظارات مردم از دولت های خویش پرداخته شود. اگر نمایندگان مجلس شورای اسامی و دولت جمهوری اسامی ایران و مسئولان آن، برخی نکات را که در این کتاب آمده است و آمریکا حائز آن است (نظیر برخی قوانین)، مثبت می دانند، شایسته است که آن نکات در ایران اسامی نیز پیاده شود.
این کتاب را آقای سید هاشم میرلوحی به رشته تحریر درآورده است که از وی کتاب های: "آمریکا بدون نقاب"، "یوسرائیل و صهیوناکراسی: ایالات متحدۀ اسرائیل و سلطۀ صهیونیسم بر مردم" و... به چاپ رسیده است.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.