کتاب آلمان در آیینه فرهنگ نوشته گروه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان می باشد. این کتاب به روابط فرهنگی و همچنین مسائل فرهنگی آلمان، باورها و رویکردهای این کشور می‌پردازد. کتاب آلمان در آیینه فرهنگ کمک می‌کند با دید بازتر و اطلاعات بیشتر به سراغ شناخت این کشور صنعتی و قدرتمند بروید.
آلمان از صنعتی‌ترین کشورهای پیشرفته اروپایی است که دارای جایگاه ویژه‌ای در اتحادیه اروپاست. این کشور تاثیر فرهنگی چشمگیری در تمدن غربی داشته و همچنین از دیرزمان، با فرهنگ شرقی به‌ویژه ایران، آشنایی داشته است. دولت فدرال آلمان فاقد تشکیلات منسجمی تحت عنوان «وزارت فرهنگ» است، لذا اداره اکثریت مراکز فرهنگی و اجتماعی این کشور از سوی «شورای فرهنگی آلمان» صورت می‌پذیرد. وجود قرارداد فرهنگی بین دو کشور که به امضای وزرای وقت ایران و آلمان رسیده، انجمن دوستی آلمان و ایران، استقرار نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، نمایندگی صدا وسیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، بسترهای مناسبی را برای فعالیت‌های فرهنگی در آن کشور پدید آورده‌اند.
مجموعه حاضر، بخشی از رویدادهای اخیر جامعه فرهنگی جمهوری فدرال آلمان است که توسط نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، گردآوری، ترجمه و تدوین شده و بدیهی است که آیینه‎ای تمام نما از فرهنگ کشوری مثل آلمان نخواهد بود.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.