آلبوم عکس بابا (مجموعه شعر کودکان)

آلبوم عکس بابا (مجموعه شعر کودکان)

قیمت : ۱۸,۰۰۰ ریال
مجموعه شعر آلبوم عکس بابا نوشته سرکار خانم نرجس رحیمی نژاد می باشد. در این مجموعه اشعاری کودکانه درباره خاطرات یک پدر رزمنده از دوران جنگ تحمیلی مطرح شده است.
مرتبط با این کتاب