کتاب آزادی چیست؟ نمونه ای از مجموعه سخنرانی های شهید دیالمه است که توسط انتشارات نشر معارف به چاپ رسیده است.
شهید دیالمه با طرح مباحثی چون: انسان خلوت و خلوت انسان، طراح هدایتی، مذهب در بوته تاریخ، انسان در قالب زمان، الیناسیون (از خودبیگانگی جامعه) و... در پی ترسیم انسان شناسی اسامی و نقش مذهب در زندگی آدمی بود و در این راستا نظریات و دیدگاه هایی که نیاز به مذهب را در نظریاتی چون نظریه ترس؛ طبقه حا کم؛ طبقه محکوم؛ نظریۀ فروید و ... مطرح می کردند؛ به چالش کشید.
مرتبط با این کتاب

نظرات کاربران
هنوز نظری برای این کتاب ثبت نشده است.